Hoe vaak komen jullie bij elkaar om te mediteren?

Een keer per week op de maandagavond.

Wat zijn de kosten?

We werken op basis van vrijwillige donaties (dana). De bijdragen worden gebruikt om meditatiefaciliteiten te bekostigen. Voor het boeddhistische onderricht vragen we geen geld omdat de boeddhistische leer altijd vrijelijk wordt gegeven. We hebben wel op de gemaakte kosten gebaseerde richtbedragen voor donaties.

Zijn er ook andere activiteiten behalve meditatie?

Ja, eerw. Baldwin, een boeddhistische monnik, komt op de eerste maandagavond van de maand voor het geven van een korte lezing over de boeddhistische praktijk en voor het leiden van een vraag en antwoord gesprek over onze dagelijkse meditatiebeoefening. Ook organiseren we regelmatig introductiebijeenkomsten over meditatie. Het actuele aanbod vind je op onze kalender. Voor data van onze introductie-ochtenden, kijk op introducties.

Hoeveel mensen komen er naar een meditatieavond?

Dat verschilt, gemiddeld zijn er per avond tussen de 5 en 14 mensen.

Wat is Zazen?

Op de pagina over meditatie wordt uitgelegd wat de stille belichtingmeditatie (ook wel zenmeditatie of zazen genoemd) zoals wij die beoefenen inhoudt.

Is de meditatieavond voor iedereen vrij te bezoeken?

Ja. We vragen je wel om eerst een van introductie-bijeenkomsten bij te wonen die regelmatig worden georganiseerd om te kijken of onze vorm van meditatie iets voor je is. Ook als je reeds ervaring hebt met zazen vragen we je om eerst deel te nemen aan de introductie. Er zijn veel verschillende vormen van meditatie en iedere traditie doet het weer een beetje anders, tijdens de introductie maak je kennis met hoe wij dat doen en kun je vragen stellen. Tijdens de reguliere meditatieavond is daar bijvoorbeeld geen gelegenheid voor.

Is het mogelijk om eventueel een proefles te nemen bij jullie?

Onze introductiebijeenkomsten kun je zien als een proefles. Hierin leer je over je basisprincipes van zazen. Het actuele aanbod vind je op introducties.

Kan je zomaar beginnen met het boeddhisme?

Ja, iedereen kan zomaar beginnen. We verwachten geen voorkennis of eerdere trainingen. Om de twee, drie maanden is er op een zaterdag een introductie-ochtend of middag. Hierin worden de principes van het boeddhisme en zenmeditatie uitgelegd.

Is het niet erg zweverig?

Nee, het is een praktische training in het bewust worden van wat erin jezelf speelt. Wel komt het oorspronkelijk uit het Verre Oosten en daardoor is de methode voor ons wat onbekend.

Is boeddhisme een geloof?

Nee, het boeddhisme is geen geloof. Het is meer een levenswijze. Het is een training van de geest. Je hoeft dus niets te geloven om te kunnen trainen.

Kan het mediteren je helpen om gelukkig te worden?

Nou het werkt niet zo van Ga mediteren en je bent gelukkig! Wel is het zo dat als je op de manier van de Dharmatoevlucht mediteert je meer zelfkennis krijgt en dan snapt hoe het komt dat je je ongelukkig voelt. Waardoor er steeds wrijving is. Door de gesprekken na afloop van de meditatie rond de tafel kan je er ook achter komen wat je eraan kan doen.

Rond de tafel?

Ja, een meditatie bijeenkomst bestaat vaak uit twee delen. Het eerste deel is in de zendo waar je mediteert; dit bestaat uit een half uur zitmeditatie, gevolgd door 10 min. loopmeditatie gevolgd door weer een half uur zitten. Dan zetten we de tafel neer waar onder een kop thee nagepraat wordt hoe het gegaan is en over toepassingen in het dagelijkse leven.

Moet je een opleiding hebben gevolgd om het boeddhisme te snappen?

Nee, iedereen kan profijt hebben van het boeddhisme en meditatie. Het is in feite een training van het bewustzijn. Zo dat je je niet meer mee laat slepen met je gedachten en gevoelens waardoor je een stabieler leven krijgt. Dus het is vooral een manier van doen.

Moet je een zuiver leven leiden als boeddhist? Moet ik bijvoorbeeld vegetariër worden?

Nee, je kan profijt hebben van de beoefening welk leven je ook leidt. Het is wel zo, dat als je je verder verdiept in het boeddhisme en de meditatie, andere dingen belangrijk worden zoals de leefregels.

Wat zijn dat, leefregels?

Leefregels zijn een ondersteuning in de beoefening van het boeddhisme doordat ze houvast geven in het dagelijkse leven. Drie belangrijke zijn: doe geen kwaad, doe alleen goed en doe goed voor anderen. Kijk voor meer informatie over de leefregels: Het Achtvoudige Pad – deel 2

Mag je wel lachen op een bijeenkomst? Het klinkt allemaal zo serieus.

Nou, niet tijdens het mediteren. Dat doen we in stilte, maar in de uitwisseling erna wordt er vaak gelachen. Want humor is het relativeren van jezelf en dat is o.a. wat het boeddhisme beoogt. Het loslaten van je eigen belangrijkheid en het betrekkelijke in jezelf kunnen zien.

Moet je van ceremoniën afweten om mee te kunnen doen?

Nee, dat is niet noodzakelijk. De enige terugkerende ceremonie die we doen is het reciteren van een soetra waar we de avondmeditatie mee afsluiten. Het staat je uiteraard vrij om mee te zingen of alleen maar te luisteren.

Als je een ander geloof hebt, kan je dan wel komen in de Dharmatoevlucht?

Natuurlijk, want het boeddhisme is geen geloof maar meer iets wat je beoefent en Boeddha is geen god of zo, maar een leraar. Er zijn in de sangha meerdere leden die actief zijn in een kerkgemeenschap en die ervaren de training als een hulp bij het verdiepen van hun geloof.

Als ik dat zo lees dan lukt dat stilzitten mij nooit. Ik ben onrustig van mezelf. Heeft het dan wel zin voor mij om hiermee te beginnen?

Ja altijd, al zul je er dan in begin wat moeite mee hebben. Er zijn meditatie vormen als ‘loopmeditatie’ die worden gedaan door langzaam met aandacht te lopen in de zendo. In het lopen kan je soms makkelijker je onrust kwijt en toch oefenen in mediteren. Je kan het beste met een van de begeleiders overleggen hoe je zoiets aanpakt.

Ik heb zo’n last van piekeren en ik heb gehoord dat meditatie daarbij kan helpen. Kan ik daarvoor komen?

Ja, meditatie is een training van de geest en een ieder die dat wil leren kan er profijt van hebben. Bij piekeren gaan je gedachten als een wilde tol door je hoofd . Door meditatie leer je die gedachten meer los te laten waardoor ze jou niet meer in de greep houden. Hoewel, we zijn geen therapiegroep en je moet wel affiniteit met het boeddhisme willen hebben.

Wat is dat, training van de geest?

Als je even stilzit en nagaat waaraan je denkt, dan merk je dat je voortdurend aan het denken bent. Aan wat je nog moet doen, aan hoe het met je familie gaat, aan wat die en die tegen je gezegd hebt, aan zorgen die je hebt, kortom aan duizend dingen. Je geest staat nooit stil. Omdat je geest zo aan het denken is, is er geen ruimte voor het andere, de stilte, de spirituele kant van je leven. Meditatie ‘leert’ je om al dat gedenk los te laten zodat er ruimte komt voor het andere.

Werkt het een beetje snel?

Net als in alle andere trainingen, zoals bij het leren van een vreemde taal of het spelen van goed voetbal, moet je hier ook volhouden en pas op den duur merk je de effecten. In één van de oude teksten staat dan ook “Gaan, gaan, alsmaar doorgaan…..”