Over de verwerking van persoonsgegevens.

De Meditatiegroep Utrecht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Meditatiegroep Utrecht, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de meditatiegroep verstrekt. De meditatiegroep kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom de Meditatiegroep Utrecht deze gegevens nodig heeft.

De Meditatiegroep Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of als we u over een aankondiging of wijziging van een activiteit van de meditatiegroep moeten informeren en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of als daar een noodzaak voor is.

Hoe lang de Meditatiegroep Utrecht gegevens bewaart.

De Meditatiegroep Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u in die tijd aan geen van de activiteiten van de meditatiegroep deelneemt. Uw gegevens worden gewist wanneer u daar zelf per email om verzoekt.

Delen met anderen.

De Meditatiegroep Utrecht verstrekt nooit uw persoonsgegevens aan derden tenzij u daar zelf per email om verzoekt.

Vragen en opmerkingen.

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe de Meditatiegroep Utrecht uw persoonsgegevens verwerkt en bewaart, dan horen wij dat graag. U bent van harte welkom om telefonisch of per email/post contact met ons op te nemen.

Cookies

Om de website zo goed mogelijk te laten functioneren worden cookies gebruikt. Deze verzamelen geen gebruikersgegevens en blijven maar een maand actief zodat u gedurende die tijd niet steeds toestemming hoeft te verlenen bij het bezoek aan de website. Dit wordt gewoonlijk als hinderlijk ervaren.