Meditatie-introducties:

Testen van stabiliteit en innerlijke kracht

Testen van stabiliteit en innerlijke kracht

Locatie: Wevehuis, voor data zie Homepage onder: Introducties – voor opgave zie onderaan. We vragen aan alle belangstellenden eerst de introductie bij te wonen.

Er zijn 2 soorten introducties: a) een korte kennismakingsintroductie op de meditatieavond zelf, die we 1 x maandelijks geven bij aanmelding van belangstellenden en b) een langere introductiemiddag- of ochtend onder leiding van Baldwin Schreurs (1 x per 2/3 maanden).

In de korte maandagavondintro van 18.30 tot 19.15 uur (kosten: donatie naar eigen inzicht, richtbedrag 5 EUR) maak je kennis met Gerard en/of Michel, die de maandagen begeleiden. We kunnen het kort hebben over je motivatie voor deelname en voorstelling van wat ermee wordt bereikt. Wij geven uitleg over het verloop van de avond, over de zenbeoefening in de visie van onze traditie en gaan in op meditatie in fysiek en mentaal opzicht. Vervolgens kun je meedoen aan de avond, met 2 x 25 minuten zitmeditatie en loopmeditatie tussen de twee zitsessies. Er wordt dan tijdens de zit- en loopmeditatie wat meer begeleiding gegeven dan gebruikelijk voor de nieuwe deelnemers. Op het eind van de avond kun je met vaste deelnemers die nablijven ervaringen delen en vragen stellen.

De langere introductiebijeenkomst van 2 1/2 uur wordt geleid door Baldwin Schreurs. Door middel van een aantal oefeningen aandacht gegeven aan wat een open en ontspannen aandacht met je doet, zowel fysiek als mentaal, en hoe een ontspannen ademhaling ons kan helpen. Ook wordt uitgelegd wat zenmeditatie is, hoe je comfortabel kunt zitten in de meditatiehouding, hoe we deze vorm van meditatie in het dagelijks leven kunnen ontwikkelen en beoefenen, en hoe we de meditatie dusdanig kunnen verdiepen dat we de innerlijke stilte en vrede in ons dagelijks leven kunnen ervaren. Verder wordt ingegaan op de waarden van het boeddhisme, o.a. mededogen, geduld, vrijgevigheid en verdraagzaamheid, en wordt uitgelegd hoe we deze waarden in ons leven kunnen cultiveren.

Ontspannen zitten met een rechte houding

Ontspannen zitten met een rechte houding

De langere introductie wordt gegeven door eerw Baldwin Schreurs met Gerard van der Elst en/of Michel Tillie.

Voor deze langere introductie vragen wij een bedrag van 15 euro, over te maken op NL11 INGB 0007 731 401 t.n.v. ‘Kartal/Tillie‘ in Utrecht. Vormt dat bedrag  om enige reden een probleem, neem dan contact met ons op. Met deze eenmalige bijdrage en met uw donatie op de vaste avonden draagt u bij aan het voortbestaan van de meditatiegroep en van de tempel, het werk en levensonderhoud van onze leraar.

Voor een optimale en plezierige introductie is het goed om op tijd aan te komen, gemakkelijk zittende kleding te dragen en een extra paar sokken mee te brengen.

Graag vooraf aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Agenda