Meditatie-introducties:

Testen van stabiliteit en innerlijke kracht

Testen van stabiliteit en innerlijke kracht

Locatie: Wevehuis, voor data zie Homepage onder: Introducties – voor opgave zie onderaan. We vragen aan alle belangstellenden eerst de introductie bij te wonen. Op de maandagavonden is geen gelegenheid om toe te lichten wat allemaal van belang is.

Er zijn 2 soorten introducties: a) een korte kennismakingsintroductie op dinsdagavond, die maandelijks wordt gegeven bij aanmelding van belangstellenden en b) een langere introductiemiddag- of ochtend onder leiding van Baldwin Schreurs (1 x per 2/3 maanden).

In de korte dinsdagavondintro van 20 tot 21.30 uur maak je kennis met Gerard en/of Michel, die de maandagen begeleiden. Je kunt je toelichten waarom je wilt deelnemen en vragen stellen. Er wordt uitleg gegeven over het verloop van de avonden, over de zenbeoefening in de visie van onze traditie en er wordt een meditatie-instructie gegeven. De dinsdagavond is aan het eind van de maand en je kan de eerste maandagavond van de volgende maand meedoen met die avond die steeds wordt geleid door zenmonnik Baldwin Scheurs.

De langere introductiebijeenkomst van 2 1/2 uur wordt geleid door Baldwin Schreurs. Door middel van een aantal oefeningen aandacht gegeven aan wat een open en ontspannen aandacht met je doet, zowel fysiek als mentaal, en hoe een ontspannen ademhaling ons kan helpen. Ook wordt uitgelegd wat zenmeditatie is, hoe je comfortabel kunt zitten in de meditatiehouding, hoe we deze vorm van meditatie in het dagelijks leven kunnen ontwikkelen en beoefenen, en hoe we de meditatie dusdanig kunnen verdiepen dat we de innerlijke stilte en vrede in ons dagelijks leven kunnen ervaren. Verder wordt ingegaan op de waarden van het boeddhisme, o.a. mededogen, geduld, vrijgevigheid en verdraagzaamheid, en wordt uitgelegd hoe we deze waarden in ons leven kunnen cultiveren.

Ontspannen zitten met een rechte houding

Ontspannen zitten met een rechte houding

De introductie wordt gegeven door eerw Baldwin Schreurs met Gerard van der Elst en/of Michel Tillie.

Voor de introductieochtend vragen wij een bedrag van 15 euro, over te maken op NL11 INGB 0007 731 401 t.n.v. ‘Kartal/Tillie‘ in Utrecht. Vormt dat bedrag  om enige reden een probleem, neem dan contact met ons op. Met deze eenmalige bijdrage en met uw donatie op de vaste avonden draagt u bij aan het voortbestaan van de meditatiegroep en van de tempel, het werk en levensonderhoud van onze leraar.

Voor een optimale en plezierige introductie is het goed om op tijd aan te komen, gemakkelijk zittende kleding te dragen en een extra paar sokken mee te brengen.

Graag vooraf aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Agenda