VogelvoerenDe Meditatiegroep Utrecht hanteert geen vaste prijzen maar werkt op basis van vrijwillige donaties (in het boeddhisme wordt dit ‘dana’ genoemd). Vrijgevigheid is in de beoefening van het boeddhisme belangrijk. De Boeddha stimuleerde iedereen zich te oefenen in vrijgevigheid om eigenbelang en hechten aan dingen te overstijgen. Daarom worden de begeleiding en het onderricht aangeboden als een vorm van vrijgevigheid.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen de deelnemers hun bijdrage in een pot stoppen, die symbool staat voor de bedelkom van boeddhistische monniken. Ook kan een bijdrage gestort worden op IBAN rekeningnummer NL11 INGB 0007 731 401 t.n.v. ‘Kartal/Tillie‘ in Utrecht. Een kwartaalbijdrage vooruit doneren, via de bedelkom of een overmaking via de bank, draagt bij aan de continu├»teit van de meditatiegroep en helpt ons lopende kosten te dekken.

Richtbedrag

Omdat men in het Westen niet goed bekend is met het principe van boeddhistische dana en daardoor niet goed weet hoeveel bij te dragen, geven we de onderstaande richtbedragen. Deze zijn gebaseerd op de kosten die gemaakt worden om meditatiefaciliteiten beschikbaar te stellen en bijvoorbeeld de reiskosten te betalen van een boeddhistische monnik die we regelmatig uitnodigen om een bijeenkomst te leiden of een lezing te geven. Het boeddhistische onderricht wordt ten alle tijden vrijelijk gegeven.

Richtbedragen voor donatie

Maandagavond meditatie: 5,- euro.
Meditatieavond met eerw Baldwin Schreurs: 10,- euro.
Voor meditatie-introductiebijeenkomsten vragen we een vaste bijdrage van 15,- euro.

Donaties kunnen, naast doneren in de bedelkom op de avond zelf, ook worden overgemaakt naar: IBAN rekeningnummer NL11INGB0007731401 t.n.v. ‘Kartal/Tillie‘ in Utrecht.