De Meditatiegroep Utrecht is een groep van mensen die zich wijden aan de beoefening van de Soto-Zentraditie van het boeddhisme zoals deze wordt vorm gegeven binnen de Orde van Boeddhistische Contemplatieven (O.B.C.).

Onze groep heeft een vaste avond waarop gezamenlijk wordt geoefend. Deze avonden hebben een wisselend programma maar zitmeditatie maakt daar altijd deel van uit. Na het volgen van een introductie is iedereen op deze avonden welkom. We zijn altijd open en aanmelden of afzeggen is dan ook niet nodig. Ook vragen we geen contributie. We proberen in zekere zin een maandagavond- toevlucht te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat het aantal bezoekers wisselt maar op een doorsnee avond komen er zo’n 8-15 mensen in leeftijd variërend van 20 tot 70.

De activiteiten van de Meditatiegroep Utrecht worden begeleid door Michel Tillie en Gerard van der Elst. Beiden hebben ruime ervaring met de beoefening en zijn al vele jaren verbonden aan de meditatiegroep en aan de O.B.C. Eenmaal per maand wordt de meditatieavond geleid door Eerwaarde Baldwin. Ook geeft hij ééns in de twee maanden een introductie.

De Meditatiegroep Utrecht vormt samen met de Meditatiegroep Groningen en de Dharmatoevlucht de Dharmatoevlucht Zen-Sangha en heeft met deze groepen een gezamenlijke Facebookpagina en een gezamenlijke nieuwsbrief die ééns per maand naar geïnteresseerden wordt toegestuurd. Aanmelding geschiedt door op de homepage uw email adres in te vullen onder Aanmelden Nieuwsbrief.

In de Utrecht Meditatiegroep alsook in de Groningen Meditatiegroep en de tempel De Dharmatoevlucht worden een aantal principes en ethische richtlijnen van de OBC gevolgd die tot doel hebben een respectvolle en veilige omgeving te waarborgen waarbinnen de beoefening kan plaatsvinden. Voor meer informatie hierover, zie Ethische Richtlijnen voor Spiritueel Advies en Leraar/student-relaties.

De Orde waartoe de meditatiegroep behoort