foto-michelke-website-e1402067088580

Michel Tillie

Mijn naam is Michel Tillie, geboren in 1959 in Maastricht. Ik ben alleenstaand in Utrecht, werk als vertaler Duits/Engels voor de Nederlandse politie. Ik heb in 1998 kennis gemaakt met onze Soto-school binnen het Zen-Boeddhisme.

Samenvallen met de situatie die op het huidige moment aan de orde is, met zo min mogelijk ruis van oude patronen van denken en voelen; grootst mogelijke helderheid, begrip en ontvankelijkheid voor wat zich afspeelt, en van daaruit de volgende stap zetten. Dat is zo ongeveer hoe ik zou omschrijven wat beoefening kan bieden. De meditatie op het kussen is een goed uitgangspunt om te onderzoeken wat zich afspeelt, hoeveel ruis er is, wat dat is en of dat kan oplossen. Vanuit dat uitgangspunt van het kussen stappen we de wereld in, het werk, je relatie, vrienden, op straat en waar dan ook. De beoefening kent geen grens, ingaan op de situatie van het moment is een kostbare draagbare schat!

Dan is er de inbedding van de beoefening in een groep mensen, mensen met minder of meer ervaring en verdieping. die vanuit andere invalshoeken ervaringen delen. Die uitwisseling is een heel groot goed, om in veilige omgeving met elkaar te kunnen delen over vragen, twijfels, vreugde en meer. Om een behoedzame en begripvolle omgang met elkaar te verdiepen en de wijdere wereld in te dragen.

Op de maandagavonden: het plezier en het avontuur van het overdragen en uitdragen van de zenbeoefening – een doorgaande prikkeling tot verder gaan in beoefening, een dragende pijler in mijn eigen beoefening. Wat je schenkt aan anderen schenk je tegelijkertijd aan jezelf, heel concreet is hier een les van zen: geen verschil tussen ‘ik’ en ‘ander’.

____________________________________________________

Gerard van der Elst

Ik ben Gerard en samen met Michel begeleid ik de Meditatiegroep. Ik ben opgegroeid in Utrecht alwaar ik psychologie heb gestudeerd en nog steeds woon samen met mijn partner en kinderen.

Rond 2000 heb ik kennis gemaakt met zen meditatie en sindsdien heeft me dat niet meer losgelaten. Een aantal jaren later ben ik in contact gekomen met de Dharmatoevlucht en sindsdien ben ik elke maandag aanwezig bij de meditatieavond van onze groep. Ook bezoek ik regelmatig de Dharmatoevlucht in Apeldoorn en het klooster Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland

Meditatie is voor mij belangrijk als onderdeel van de oefening die eigenlijk het hele leven omvat. Het is voor mij het aandachtig leven, aftasten van ervaringen en groeien in de situaties die ik meemaak. Leven mét mijn omgeving, in plaats van “in”, “op” of “van”. De rollen die ik in het dagelijks leven vervul binnen mijn gezin, werk en sociale leven, vormen daarbij een inspiratiebron en de oefening vormt op zijn beurt weer een inspiratie voor alle facetten van het leven. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De avonden van de meditatiegroep Utrecht vormen hierop geen uitzondering. Daarom vind ik het ook belangrijk dat de beoefening verder gaat dan de formele zitmeditatie. Entree. Gezamenlijk soetra recitatie, uitwisseling, bewegingsmeditatie, alles maakt hiervan deel uit.

____________________________________________________

Baldwinwebsite

Baldwin Schreurs

Ik ben de leraar in de tempel De Dharmatoevlucht in Apeldoorn en begeleid veel van de meditatie-activiteiten daar. Ook geef ik lezingen en uitleg en ben ik beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Ik ben opgegroeid in Maastricht en heb tropische bosbouw en bodemkunde gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen.

In 1990 werd ik in het zenklooster Throssel Hole Buddhist Abbey in Noord-Engeland tot boeddhistische monnik gewijd en ontving vijf jaar later de Dharmatransmissie van mijn meester, eerw. Daishin Morgan, abt van het klooster. In 1998 werd ik door de Orde benoemd tot Dharmaleraar. Sinds begin januari 2005 woon en werk ik in de Dharmatoevlucht en bezoek ik elke eerste Tommaandag van de maand de meditatiegroep in Utrecht. Daarnaast begeleid ik de maandelijkse meditatiebijeenkomsten van de Groningse meditatiegroep.

Ik heb ook een hond, Tom, een Golden Retriever die op 3-jarige leeftijd uit het asiel in Apeldoorn is gekomen. Tom houdt van aandacht maar wordt wat onzeker als je zijn speeltje van hem afpakt. Hij begroet iedereen die de tempel binnenkomt met een blaf en een kwispelende staart.

____________________________________________________

→ De wijdere gemeenschap