Lezingen, gegeven door eerw. Baldwin tijdens de meditatieavond op de eerste maandagavond van de maand: